Läsåret 2014-2015 har vi platser kvar i årskurserna 6-9

Välkommen till Grenkvistskolan

En icke vinstdrivande friskola i ett lugnt område på Hisingen.

 

I en villa i Sankt Jörgens park driver vi en waldorfskola för högstadieelever. Det som utmärker oss är våra mycket små klasser, engagerad personal och en familjär miljö med högt i tak. Trygghet, tolerans och ömsesidig respekt ger förutsättningar för inlärning. Vi anser att den individuella utvecklingen och samspelet i en grupp berikar vartannat och arbetar därför både med elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling parallelt.

Mer information om vår verksamhet samt kontaktuppgifter finner du under flikarna ovan.